Als mijn kind maar gelukkig is…

Vele ouders zijn zich er niet van bewust dat deze woorden een zware last voor je kind kan zijn. Jouw kind volgt jou, dus als jijzelf moeilijk kan kiezen voor geluk en liefde in je leven, dan zal jouw kind jou hierin volgen, ook al wil je met heel je hart je kind wat...

Een liefdevolle verbinding met jezelf

Het zit in onze menselijke aard om ons geliefd en verbonden te voelen met de mensen om ons heen. Als er een gezonde liefdesverbinding is ( in onszelf en met de ander) geeft ons dat een gevoel van veiligheid, rust en geborgenheid en zijn we minder bang om dood te gaan....