Het zit in onze menselijke aard om ons geliefd en verbonden te voelen met de mensen om ons heen.

Als er een gezonde liefdesverbinding is ( in onszelf en met de ander) geeft ons dat een gevoel van veiligheid, rust en geborgenheid en zijn we minder bang om dood te gaan.

Helaas zijn de meeste verbindingen binnen (liefdes) relaties gebaseerd op onveiligheid, leegte, ongezonde hechting en angst.

Vaak heeft dit te maken met onverwerkt trauma en indrukwekkende gebeurtenissen uit de kindertijd. Dit zorgt voor afgesplitste kindsdelen van jezelf die zijn achtergebleven op het moment van de gebeurtenis.

Door deze achtergebleven delen voel je jezelf nu als volwassenen minder heel, minder krachtig en minder levenslustig.

Deze kindsdelen gaan op zoek naar de veilige beschikbare vader en moeder die het toen zo nodig had maar er niet was. Vaak worden deze voornamelijk gezocht bij de liefdespartner.

Dit kan zorgen voor een ongezonde relatiedynamiek waarbij je met je partner of andere dierbare in een kind/ouder rol terecht komt. De 1 gaat voor de ander zorgen, zoals een vader/moeder dat behoorde te doen.

Hierdoor leert de ander niet om emotioneel volwassen te worden en zal het onverwerkte trauma blijven voortbestaan.
En de gever ( die waarschijnlijk onbewust ook alleen maar gewend is om emotioneel voor zijn ouders/broertjes/zusjes te zorgen) zal van de partner niet de gelijkwaardige liefde ontvangen die hem/haar toebehoort.

Deze ongezonde ouder/kind dynamiek zorgt er voor dat er geen diepe gelijkwaardige liefdesverbinding vanuit een volwassen bewustzijn kan ontstaan.

Spanningen, ongelijkwaardigheid, afhankelijkheid, ruzies en machtsstrijd zijn het gevolg. De levenslust, seksuele levenskracht, moeiteloosheid en gelijkwaardige liefdesverbinding tussen de partners verdwijnt.

Bij een relatieopstelling wordt deze dynamiek en de oorzaak daarvan, tussen de partners direct zichtbaar gemaakt door het systemisch veld van beide partners.

Ook welke innerlijke en uiterlijke bewegingen er tussen de partners nodig zijn om de diepte van de ziel en het hart van beiden weer te openen en vanuit volwassenheid te verbinden met elkaar.