Geen 1 ouder kan zijn of haar kind redden uit zijn of haar lot en dat is vaak pijnlijk om onder ogen te zien en te accepteren.

Een ouder kan er wel voor zorgen een veilige bedding te creëren voor het kind, door het eigen lot aan te kijken, hier verantwoordelijkheid voor te nemen en dit volledig te dragen.

Dit zorgt ervoor dat je innerlijk meer aanwezig bent als ouder en het zorgt voor veel minder belasting bij je kind.

Hoe meer jij jezelf als ouder innerlijk vrijer en lichter voelt, hoe gelukkiger en minder belast je kind zal zijn.

Hierbij is het wel belangrijk dat beiden (biologische) ouders deze beweging maken…Als 1 van de ouders deze beweging (nog) niet kan maken, dan is dat wat jij als andere ouder te accepteren hebt.

Het lot geeft iemand kracht en waardigheid, maar alleen als je in staat bent je eigen lot te dragen en hier helemaal oké mee te zijn.

Draag je ook het lot mee van een ander, dat zwakt af en is voor beiden niet helpend, zelfs niet voor je eigen kind, ook al denken veel ouders van wel.

Dus gun jezelf en je kind zijn of haar eigen lot en zie wat voor een levenskracht het lot jullie zal geven.