Het wordt ons niet of nauwelijks geleerd….

Door onze (voor) ouders niet, door scholen niet, door de samenleving niet, door politici niet, door geloofsovertuigingen niet, door machthebbers niet.
Er wordt ons geleerd om van de ander te houden en niet van jezelf, want als je van je medemens houdt ben je een “goed” mens, dan ben je solidair, dan ben je behulpzaam en hoor je er bij…zeggen ZIJ.
“ Houd van de ander en heb je naasten lief”, want ZE weten dat als je niet van jezelf kan houden, je eigenlijk helemaal niet echt lief kan hebben.
“Houd van anderen, houd van de mensheid, houd van God, houd van de natuur, houd van je vrouw, je man, je kinderen, je ouders, maar houd niet van jezelf.” – want jezelf liefhebben is volgens HEN egoïstisch en maakt je narcistisch.
Als iemand niet van zichzelf kan houden kan hij ook niet van iemand anders houden en dat maakt de mensheid zwak, dat maakt jouw ziel zwak.
Liefde is namelijk voeding voor de ziel, net zoals voedsel voeding voor het lichaam is. Zonder voedsel is het lichaam zwak, zonder liefde is de ziel zwak.
En ZIJ willen niet dat mensen sterke zielen hebben, want iemand met een sterke spirituele ziel zal rebels zijn.
Liefde maakt je namelijk rebels en revolutionair.
Liefde geeft je vleugels zodat je hoog kan vliegen.
Liefde geeft je inzicht, zodat niemand je kan bedriegen, uitbuiten of onderdrukken.
En dat willen ZIJ niet, zij willen je klein houden, zodat je past in het hokje van de volmaakte burger, de mens die gehoorzaamt en volgt.
Maar dit is niet de weg van Eigen Liefde, dit is de weg van onderdrukking, ego en angst, wat jou en jouw ziel gevangen houdt.
Een ander werkelijk liefhebben kan pas als je wezenlijk jezelf lief hebt, anders heb je lief vanuit leegte, vanuit verwachtingen, vanuit angst, vanuit ego.
Dus begin NU, NU meteen met houden van jezelf, met liefde voor jezelf.
Zet jezelf op nummer 1, laat vanuit jouw plek de Liefde groeien.
Ga naar plekken waar je hart en ziel positief gevoed worden, omring je met gelijkgestemde die plezier en liefde met jou delen.
Dit geeft jouw plek een stevig fundament, zo creëer je een stevige basis van eigen Liefde.
Dit is Liefde, gegronde Liefde, en hoe mooi is het dat je vanuit jouw Eigen gefundeerde Liefde, jouw Liefde deelt met anderen.
Dit maakt VRIJ, dit maakt jou en jouw Ziel werkelijk Vrij.
( Ik heb mijn hart laten inspireren door Osho, The Dhammapada: The Way of the Buddha en zijn woorden samen laten komen met mijn woorden.)