Familieopstellingen

Bij familieopstellingen gaan we kijken naar de essentie van je probleem en naar de mogelijke verbanden binnen jouw familiesysteem.

Veel van onze problemen en overtuigingen vinden hun oorsprong in de familie waar we zijn opgegroeid. Het lot van onze ouders en voorouders hebben een vele grotere invloed op ons dagelijks leven dan dat we vaak beseffen.

Het geeft je inzicht in wat jou werkelijk (vaak onbewust) tegenhoudt om in balans te zijn en gelukkig te leven. Dit bewustwordingsproces tijdens een familieopstelling, kan zorgen voor meer acceptatie, loslaten van datgene wat niet meer nodig is en innerlijke rust en vrijheid. Het proces dat leidt tot een liefdevolle verbinding met jezelf en je omgeving wordt in beweging gezet.

Een familieopstelling kan individueel bij mij in de praktijk of in een groep met meerdere deelnemers.

Aangezien ik opgeleid ben en me laat inspireren door Elmer Hendrix (Zinnen die de Ziel raken en Tao en de kunst van Familieopstellingen) en Els van Steijn (de Fontein) is mijn werkwijze nauw verbonden met die van hen.